Bli medlem – 75 kr ut året!

Kampanjepris for nye medlemmer ut 2023:

450 kr  75 kr - Ordinært, helsepersonell
450 kr    0 kr - Familiemedlemskap (barn + 1 foresatt)
225 kr    0 kr - Ungdom 18-25 år
225 kr  75 kr - Ufør/minstepensjonist, student 26-30 år
150 kr  75 kr - Støttemedlemskap

Melde inn et foretak eller en bedrift? Kontakt oss på  telefon 23 05 18 00 eller post@diabetes.no.

Step 1 of 3

Medlemskap